"Gras groeit niet 
door er aan te 
trekken"

Een greep uit onze bagage…

Lean

Het belangrijkste principe is dat de klant centraal staat. Handelingen die geen waarde toevoegen zijn verspillingen. Door continu verbeteren worden uw processen effectiever en efficiënter.

Verandermanagement

Strategische veranderingen zijn complex en risicovol. Veranderschap ontwikkelde een methode om het veranderproces te begeleiden en de risico’s te beperken. Zo blijft u in het juiste spoor.

De verhuizing

Wat laten we achter? Wat nemen we mee? Wat missen we nog? Deze vragen concretiseren de gedragsverandering die we samen met uw medewerkers gaan realiseren. Juist op de werkvloer.

Team en individu

 “Gras groeit niet door er aan te trekken”. Mensen ook niet. Veranderschap gebruikt diverse methoden om teams en medewerkers te helpen groeien, zoals “Veerkracht” en “Birkman”.